58445043_2237279039696916_91596055121095

Cafeteria Thailand รับสมัครงาน 5 ตำแหน่ง
1. ผู้ช่วยแม่ครัว 1 ตำแหน่ง 
2. พนักงานบริการหน้าร้าน 1 ตำแหน่ง 
3. แคชเชียร์ 1 ตำแหน่ง 
4. บาริสต้า 1 ตำแหน่ง 
5. Information 1 ตำแหน่ง 

คุณสมบัติ
- ชาย / หญิง อายุ 20-35 ปี
- วุฒิ ม.3 ขึ้นไป
- สามารถเข้างานเป็นกะได้
- ขยัน อดทน มีความรับผิดชอบ มีมนุษยสัมพันธ์ดี มีความกระตือรือร้น สามารถทำงานเป็นทีมได้
- มีประสบการณ์ในกาทำร้านอาหารและสามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้​ จะพิจารณาเป็นพิเศษ​

สวัสดิการ 
- เบี้ยขยันรายเดือน 
- Tip รายเดือน
- Commission
- ประกันสังคม
- โบนัสประจำปี 

เอกสาร
- สำเนาบัตรประชาชน
- สำเนาทะเบียนบ้าน
- สำเนาวุฒิการศึกษา
- รูปถ่าย 2 รูป
ติดต่อเขียนใบสมัครงาน : ร้าน Cafeteria Suratthani (ข้างโรงแรมตาปี)