Creative Cooking Class for kids

Creative Cooking Class for kids ครัวเปรียบเสมือน LAB ของเด็กตัวน้อยๆ สิ่งที่เด็ก ๆ จะได้รับจากการเรียนรู้ - เน้นการปฏิบัติ ทำจริง ด้วยตัวเอง - ประสบการณ์ในการเลือกซื้อวัตถุดิบจากสถานที่จริง - สอนโดย "เชฟมืออาชีพ" ประสบการณ์กว่า 25 ปีในต่างประเทศ - ทักษะการจัดโต๊ะอาหาร - เสริมสร้างทักษะ การสื่อสารเป็นภาษาอังกฤษ - มื้อดินเนอร์ ชิมฝีมือจากการปฏิบัติของเด็กๆ



ความรู้ทางวิชาการมากมาย ที่แฝงจาการทำอาหารและการเข้าครัว การทำอาหารช่วยพัฒนาสมดุลสมองให้กับเด็กๆ ทั้งด้านวิชาการและความคิด สอนให้เด็กได้คิดสร้างสรรค์ ให้เด็กรู้เรื่องโภชนาการ รู้ความปลอดภัย ความสะอาด ความอดทน ในขณะเดียวกัน การทำอาหารก็ช่วยให้เด็กได้ฝึกทักษะของ คณิตศาสตร์ ในการคำนวณส่วนผสม บวกลบ ชั่ง ตวง วัด เศษส่วนพื้นฐานไปในตัว การบริหารเวลา ที่มีอย่างจำกัด เช่น 1/4 น้อยกว่า 1/2 ทั้งยังช่วยพัฒนาความรู้ ด้านวิทยาศาสตร์ ครัวเปรียบเสมือน LAB ของเด็กตัวน้อยๆ ได้สังเกตุการละลายของน้ำตาล เกลือ การผสมสี การเปลี่ยนสีของเนื้อสัตว์ระหว่างการปรุงอาหาร


กรอกรายละเอียด เพื่อลงทะเบียนเรียน และสมัครmember ที่ร้านคาเฟทีเรียฟรี (พิเศษสำหรับCooking Class) ผ่านทาง http://line.me/ti/p/%40ofy8853r หรือ แสกน QR Code

1. ข้อมูลผู้ปกครอง

- ชื่อ-นามสกุล

- ชื่อเล่น

- ที่อยู่

- อาชีพ

- เบอร์โทรศัพท์

2. ข้อมูลเด็ก

- ชื่อ-นามสกุล

- ชื่อเล่น

- อายุ

- ระดับชั้นเรียน

- ชื่อโรงเรียน


ราคาคลาส 1 วัน 960 บาท(รวมอาหารกลางวันและอาหารว่างสำหรับเด็กๆ หากเด็กแพ้อาหาร โปรดแจ้ง)

พิเศษ จอง 4 วันลดราคาอีก 10% เหลือวันละ 864 บาท/คน/วัน **ยกเว้นคลาส ภาษาอังกฤษ