อยากเปลี่ยนตัวเองเป็นคนใหม่ เริ่มง่าย ๆ ที่สวดมนต์ก่อนนอน


มื่อเราตื่นอยู่จิตสำนึกจะทำงาน แต่เมื่อเราหลับจิตใต้สำนึกจะทำงาน รับช่วงจากจิตสำนึก สิ่งที่เราทำก่อนนอนจะลงไปสะสมอยู่ในจิตใต้สำนึกหรือในส่วนลึกของจิต สิ่งที่สะสมอยู่ในจิตใต้สำนึกนั้นจะกลายเป็นแรงบันดาลใจสนับสนุนเราเมื่อเราตื่นขึ้นมา แรงปรารถนาที่เราตั้งไว้เมื่อก่อนเข้านอน จะลงไปก่อตัวกันอยู่เงียบ ๆ ในจิตใต้สำนึก ซึ่งจะมีอิทธิพลเป็นอันมากในวิถีชีวิตของเรา โดยที่เราอาจไม่รู้สึกตัว

กรณีของคนที่มีปมด้อยก็คือ จิตใต้สำนึกในทางด้อยลงไปสะสมตัวกันอยู่นานจนเป็นอุปนิสัยนั่นเอง ถ้าเป็นสิ่งที่ดีลงไปสะสมกันอยู่ในส่วนลึกของจิต ก็จะกลายเป็นอุปนิสัยที่ดี คุณธรรมคืออุปนิสัยที่ดี ซึ่งสถิตมั่นคงอยู่ในจิตของเรา แล้วแสดงออกเป็นพฤติกรรม เช่น ความรับผิดชอบ ความกรุณาปราณี ความบากบั่นอดทน เป็นต้น

การสวดมนต์ก่อนนอน ก็เพื่อให้จิตได้ระลึกถึงสิ่งดี ๆ ลงไปสะสมเป็นอุปนิสัยที่ดี เป็นคุณธรรมประจำตัว เมื่อตื่นนอนตอนเช้าขึ้นมาจิตสำนึกเริ่มทำงานก็จะรับช่วงเอาสิ่งนั้นดำเนินต่อไป เราต้องการสิ่งใด มีอุดมคติมุ่งมั่นในสิ่งใด ขอให้ระลึกถึงสิ่งนั้นและอธิษฐานจิตก่อนนอน เมื่อเรานอนหลับไป จิตใต้สำนึกจะซึมซับเอาความปรารถนานั้นไว้ และพิจารณาหาทางให้เราประสบความสำเร็จ จิตของเราจึงตื่นอยู่เสมอทั้งขณะที่เราหลับและเราตื่น

ความฝันนั้นเป็นส่วนหนึ่งแห่งการทำงานของจิต คือเมื่อเราตื่นอยู่ จิตอาวรณ์ข้องอยู่ในเรื่องใด ก็ฝันถึงเรื่องนั้นเสมอๆ ความใฝ่ฝันในทางที่ดีทำให้เรามีความพากเพียร ความพากเพียรนำไปสู่ความสำเร็จ ความสำเร็จในชีวิตคนย่อมสืบเนื่องมาจากความคิด ความใฝ่ฝัน การปลูกฝังอุดมคติและทัศนคติอันดี

เมื่อเราตื่นขึ้นมาตอนเช้า ขอให้คิดว่าเป็นชาติใหม่ของเรา ขอให้คิดไปในทางที่ดี สร้างจินตนาการในเรื่องความสุขความสำเร็จ เราจะได้มีพลังจิตที่เข้มแข็งไปในทางบวก และทำหน้าที่รับผิดชอบให้ดีที่สุด ความคิดที่ดีของท่านจะช่วยสร้างอนาคตและผลงานแก่ท่านอย่างไม่มีที่สิ้นสุด

ถ้าท่านนอนไม่ค่อยหลับสนิทดี หรือนอนไม่หลับเลยตอนกลางคืน ท่านอย่ากังวลกับเรื่องนอนไม่หลับ แต่ท่านจงทำเวลานั้นให้เป็นประโยชน์ ด้วยการสวดมนต์หรืออ่านหนังสือดี ๆ ที่ให้กำลังใจ พยายามสะสมหนังสือดี ๆ ไว้ จะเป็นเพื่อนที่ดีของเราได้เสมอ เป็นที่ปรึกษาที่ยอดเยี่ยมซึ่งเรียกปรึกษาได้ทุกเวลา

กล่าวโดยสรุป การสวดมนต์ก่อนนอน เป็นการนำสิ่งที่ดีลงไปสะสมอยู่ในจิตใจของท่าน และเมื่อตื่นนอนขึ้นตอนเช้า ท่านจะมีพลังจิตที่พร้อมจะทำหน้าที่ที่ดีที่สุดต่อไป

ขอบคุณข้อมูลจาก : bangkokhealth.com