เอสเปรสโซ  Espresso

เอสเปรสโซ Espresso

ร้อน (Hot)                  55.-

เย็น (Iced)                 65.-

ปั่น (Frappe)              75.-