อเมริกาโน (Americano)

อเมริกาโน (Americano)

ร้อน (Hot)                  55.-

เย็น (Iced)                  65.-

ปั่น (Frappe)              75.-