ลาเต้  Latte

ลาเต้ Latte

ร้อน (Hot)                  60.-

เย็น (Iced)                 70.-

ปั่น (Frappe)              80.-