ช็อคโกแลต   (Chocolate)

ช็อคโกแลต (Chocolate)

ร้อน (Hot)                  65.-

เย็น (Iced)                 75.-

ปั่น (Frappe)              80.-