ชาเขียวมัจฉะ  (Matcha Greentea)

ชาเขียวมัจฉะ (Matcha Greentea)

ร้อน (Hot)                  70.-

เย็น (Iced)                 80.-

ปั่น (Frappe)              85.-