August 17, 2019

จริงไหมที่คนเป็นโรคความดันโลหิตสูง ห้ามเหนื่อย ห้ามออกกำลังกาย?

โรคความดันโลหิตสูงได้ชื่อว่าเป็น ‘เพชฌฆาตเงียบ’ เพราะความดันโลหิตสูงในระยะแรกๆ อาจไม่มีอาการ ทำให้คนส่วนมากไม่ใส่ใจ ไม่รู้ตัว

ซึ่งมนุษย์เรามีหลอดเลือดอยู่ทั่วร่างกาย หากกินอาหารที่มีน้ำตาลสูง หวาน มัน เค็มจัด หรือกินไขมันไม่ดี อาหารเหล่านั้นจะทำให้เลือดมีความห...

August 17, 2019

แม้วิถีชีวิตจะเร่งด่วนจนการทำอาหารดีๆ ให้ตัวเองกลายเป็นเรื่องยาก แต่เรายังพอสั่งอาหารนอกบ้านให้ดีขึ้นด้วยการเลือกให้มากขึ้นได้ ในวิถีกินเร็ว กินด่วน เราสามารถลดความมักง่ายในการกินได้ดังนี้

1.หยุดตัวเองก่อนจะกดสั่งอาหารตามความเคยชิน แล้วถามตัวเองทุกครั้งว่าเหตุผลในการกดสั่งอาหารแต่ละครั้งคืออะไร เราจำเป็นมากน้อยแค่ไหน มีร้...

August 17, 2019

การอ่านหนังสือให้เด็กฟัง เป็นการอ่านที่มีประสิทธิภาพ เด็กจะค่อย ๆ เรียนรู้ เลียนแบบ และสะสมความรู้เสริมสร้างพัฒนาการไปทีละเล็กละน้อย และยึดเป็นแนวทางการปฏิบัติเมื่อถึงวัยที่เติบโตขึ้น

            ความสำคัญของการอ่านมีผลต่อการพัฒนา “ทรัพยากรณ์มนุษย์” โดยเด็กที่กำลังจะเติบโตเป็นกำลังของชาตินั้น อยู่บนความคาดหวังของผู้ปกครอง...

August 17, 2019

หลายคนมักจะมองข้ามอาการง่วงขณะขับรถ เพราะคิดว่าสามารถควบคุมอาการง่วงที่เกิดขึ้นได้ ซึ่ง “อาการหลับใน” แม้จะเป็นช่วงเวลาสั้นๆ แต่สามารถก่อให้เกิดอุบัติเหตุร้ายแรงได้ โดยจากข้อมูลสถิติการเกิดอุบัติเหตุจากการหลับในขณะขับรถ กรมทางหลวง ระหว่างปี 2551-2561 พบว่า การหลับใน เป็นสาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุร้อยละ 4 ของจำนวนอุบัติเห...

Please reload

แบ่งปันข้อมูล
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square